Literaire Activiteiten

Marten Sikkema

Dolce far niente

Genietsje fan de roken fan it lân
en fan de lytse jeften fan it libben:
in skouderklop, in tút, in fikse hân,
in bliid petear mei freonen en mei sibben.

Genietsje fan de betsjoenende muzyk
fan beammerûzjen en fan fûgelsjongen,
fan bern dy’t fleurich djoeie op ’e dyk
en fan de súv’re sfear yn fersen fongen.

Genietsje fan de lije sinneskyn
en nip mar hoeden fan de swiete wyn,
bespeur it stadich streamen fan dyn bloed
en nim it libben oan. Genietsje hjoed!

Dolce far niente

Geniet maar van de geuren van het land
en van de kleìne gaven van het leven,
een schouderklop, een kus‚ een ferme hand‚
maak met iemand een praatje, zomaar even.

Geniet van de betoverende muziek
van bladerengeruis en vogelzangen,
kindergejuich op straat, in de portiek,
de zuiverheid, in een gedicht gevangen.

Geniet maar van de warme zonneschíjn
en nip zorgvuldig van de zoete wijn,
voel hoe je bloed stroomt, warm en traag
en neem het leven aan. Geniet vandaag!

Over Marten Sikkema
Marten Sikkema, pseudoniem van Govert Alettinus Gezelle Meerburg (Utrecht, 10 december 1918 — Veendam, 2 mei 2005) was een Friestalig dichter, schrijver en vertaler. In de Tweede Wereldoorlog leefde hij ondergedoken in Lollum, onder de naam Marten Sikkema. Later gebruikte hij die naam als pseudoniem voor zijn geschreven werk. Hij was van 1947—1952 en van 1955—1960 redacteur van het Fries literaire maandblad De Tsjerne en van 1958—1960 van het Fries cultureel maandblad De Strikel. Van het laatste blad was hij ook medeoprichter.

In 1952 werd hij van zijn bed gelicht door de Binnenlandse Veiligheidsdienst in verband met de rellen in Leeuwarden het jaar daarvoor (Kneppelfreed).
In 1955 ontving Sikkema de Rely Jorritsmaprijs voor het gedicht ‘Oantinken’ en in 1956 voor het gedicht ‘Mearkedei’. en 1961 ontving Sikkema in Bolsward de Gysbert Japicxprijs voor zijn gehele poëtische oevre. Later verscheen van zijn hand in het Fries en het Nederlands, een boek over zijn vriend de kunstschilder Meinte Walta. Dichtbundels: Stjerrerein, (1946), Swart en Wyt, (1946), Skaedbylden, (1951), Seinen(1959).

Bekijk alle dichters

SLAH Nieuwsbrief

Ik meld mij aan