Literaire Activiteiten

Harmen Houtman

De hujbarg.

De barg is vol,
et rieten dak kikt tevreden
naor zien dikke boek.

De boer harkt,
muj en hiete van de dag,
de laeste sprieten bi’j mekeer.

Een vörke rust,
zien tanen glimmen,
op zien haandvat dreugt er zwiet.

In de straolen
van de laete aovondzunne
glaanst et huj as kostber goold.

…..in de veerte
miemeren koenen
over een waarme winter stal…..

De hooiberg.

De berg is vol,
het rieten dak kijkt tevreden
naar zijn eigen dikke buik.

De boer harkt,
moe en heet van de dag,
de laatste sprieten bij elkaar.

Een vork rust,
zijn tanden glimmen,
op zijn handvat droogt het zweet.

In de stralen
van de late avondzon
glanst het hooi als kostbaar goud.

…..in de verte
mijmeren koeien
over een warme winterstal…..

Over Harmen HoutmanHarmen Houtman (Nijeholtpade 1951) schrijft al sinds zijn kindertijd. Hij begon in 1972 in het Stellingwerfs te schrijven. In dat jaar was de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte. In 1990 begon hij met Friese liedteksten en schreef hij gedichten, verhalen, liedteksten en eenakters.

De volgende dichtbundels verschenen van zijn hand:
Weerzien 1980, Veur de vorm 1994, Dichterbij 2008.Ook leverde Houtman bijdragen voor: Myn hert dat trillet my Gybert Japiks 1603 – 2003, Mijn ondeugd (verzamelbundel Vrij Nederland), Bomen over kunst (Bomenstichting), Wurden foar elkoar (Prov. Fryslân/Arriva/Qbuzz).

Houtman won in 2006 de Stellingwarver Schriefwedstried met zijn eenakter: Een hiete dag.
Verder schrijft hij liedteksten voor diverse zangers en groepen in het Stellingwerfs en het Fries.

Schriever en dichter Harmen Houtman uut Et Vene schrift al in et Stellingwarfs sund de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte in 1972. Van him verschenen an now toe drie dichtbundels. Harmen is daornaost iene van de vaaste mitwarkers an de Stellingwarver Spreukekelinder, mar levert bi’jglieks ok mit riegelmaot reisverhaelen veur o.e. de bladziede Stellingwarver Zaeken in de regionaole kraanten Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver.

Daornaost schrift Harmen Houtman veul lietteksten. Veur de Vliegende Steerns (Flying Stars) van Hooltpae vertaelde hi’j ok wark van eren, zoas Verdronken vlinder van L. Nijgh (tekst) en B. de Groot (meziek): De eerste stap (september 2011) Verdronken vlinder (augustus 2011)

Bekijk alle dichters

SLAH Nieuwsbrief

Ik meld mij aan