Naar facebook pagina SLAH Word Vriend van de SLAH
Kunstenaar Woudwijk werkte in open lucht aan beeld Oranjewoud

....Voor het vervaardigen van het kunst-werk voor Oranjewoud heeft Anne Woudwijk, de beeldhouwer uit Drachten, nu eens niet gekozen voor het werken binnen de vier muren van zijn atelier, maar voor een bewerking op locatie. Volgens Woudwijk komt beeldhouwen in de open lucht zijn inspiratie ten goede, omdat hij beeld dan beter in het landschap kan laten integreren. Plaats van handeling is de kruising Julianaweg-Wilhelminaweg in Oranjewoud. Op deze plek zal het beeld, dat titel ‘springend hert’ meekreeg, na december ook in afgeronde staat te bewonderen zijn. Alleen met dit verschil dat drie nu nog liggende rotsblokken dan rechtop staan. Het is de bedoeling zo legt de goedlachse beeldhouwer uit, dat de sprong van het hert in drie fasen wordt afgebeeld. Passerende fietsers of automobilisten krijgen daardoor het gevoel dat het dier als het ware tot leven wordt gewekt. “Mei in heal each moat it mooglik wêze om te sjen wat der op de stiennen stiet”, aldus Woudwijk. Op de glad gemaakte kant van de stenen komt de rotstekening. De achterkant daarentegen wordt ruw gehouden, zodat de natuur daarop haar gang kan gaan. Gistermorgen in alle vroegte is de Drachtster kunstenaar begonnen met het leggen van de eerste hand. Hij vertelt dat hij die ochtend om vier is opgestaan en om vijf uur zijn zwarte transportfiets heeft gepakt om van zijn woonplaats koers te zetten naar Oranjewoud. Hij is vast van plan dat elke dag vol te houden tot het beeld is voltooid. 

Naar verwachting zal dat in december 1990 zijn. Groeve Woudwijk neemt zijn hond, die geen naam heeft, maar door hem steevast ‘hûn' wordt genoemd, mee op de fiets. Het is het enige gezelschap dat hij tijdens zijn werk heeft. Afgezien van de wandelaars, fietsers of automobilisten, die hem soms met verbaasde blikken aankijken. Vorige week vrijdag zijn de drie rotsblokken, die samen 30.000 kilo wegen, van België naar Oranjewoud overgebracht. De stenen zijn door Woudwijk eigenhandig uit de groeve gehaald. De beeldhouwer vindt dat de blokken uitstekend passen in het dorp, omdat in Oranjewoud net als in België bos aanwezig is. Woudwijk: “De stiennen wurde hjir op ‘e nij berne. Dat is ek de reden wêrom’t ik lânskiplike projekten hieltyd mear yn de iepen loft útfiere wol. Want wat sizze de muorren fan in atelier no einliks?” Het afval laat hij gewoon liggen. “It is kalksteen, dus dat is ek nog goed tsjin de fersoering.” Omdat hij tegenwoordig de steen meer laat spreken dan de uitbeelding, wordt het voor hem steeds moeilijker nieuwe opdrachten te krijgen. „De minsken wolle in goed figuratyf hawwe. Mar op dizze manier komt Fryslân fol te stean mei Ot en Sien-bylden. En dy kant moatte wy net út. Wy moatte krekt ynspylje op wat der hjoed-de-dei bart en net stilstean bliuwe” zegt Woudwijk. De Drachtster beeldhouwer maakte het kunstwerk in opdracht van de Gemeente Heerenveen. De totale kosten bedragen 30.000 gulden. Heerenveen betaalde daarvan 10.000 gulden, terwijl het rijk het resterende bedrag voor zijn rekening nam...

Interview HC 1990
Anne Woudwijk (Drachten 11 mei 1952) is een Nederlandse beeldhouwer.
Veel werk van Woudwijk is nauw verbonden aan de provincie Friesland. Zo staat het door hem gemaakt standbeeld van Grote Pier in het centrum van Kimswerd. Ook het beeldje dat bij de Rink van der Veldepriis wordt uitgereikt, is van zijn hand.
In 1992 bood hij bij de opening van een Fries-Gronings agentschap van De Nederlandsche Bank in Drachten een beeld aan, dat een ganzenpaar voorstelde. Met het paar, dat elkaar levenslang trouw blijft, symboliseerde Woudwijk de verbondenheid tussen de provincies Groningen en Friesland. In opdracht van De Nederlandsche Bank vervaardigde hij verder een kunstwerk met als titel De Ganzentrek. Drie vleugels, waarvan de hoogste 5,50 meter is, staan in een hoek van 17 graden in een vijver voor het gebouw.
In 2002-2003 exposeerde Woudwijk in Museum Smallingerland in Drachten met negen mythologische beelden. In 2006 exposeerde hij in hetzelfde museum met een installatie met als thema de oudtestamentische profeet Elia. De installatie is uitgevoerd in paleobasalt.
In 1993 werd op de pier van Holwerd een beeld van een walvis geplaatst. Nadat een veerboot er in 2001 in dichte mist tegen was gevaren, werd het 50 ton wegende beeld zwaar beschadigd. Het beeld is inmiddels gerestaureerd en herplaatst op de pier van Holwerd nabij de aanlegplaats voor de boot naar Ameland.

Lees meer op Wikipedia.....     Of ga naar zijn eigen website..........