Naar facebook pagina SLAH Word Vriend van de SLAH
Bronnen:

'Tjaarda', Lida Dijkstra. Gedicht speciaal geschreven voor de SLAH.

'Oranjewoud...', Katynke van der Vliet
'Oranjewoud', Katynke van der Vliet. Gedicht speciaal geschreven voor de SLAH
Simmer 2000 Oranjewoud
Winnares Slauerhoff – poëzieprijs 2000

'Fata Morgana', Jan J. Bijlsma
Uit de bundel “ Lyts mar krigel”, Uitgeverij: Friese Pers Boekerij Drachten/Leeuwarden

'De Hujbarg', Harmen Houtman,
Uit: “Weerzien”. Druk: Van der Meer, Oosterwolde

'Wille', Fedde Schurer
Uit: "Fingerprinten", 1955
Uitgever: Drukkerij Laverman n.v., Drachten

'Hie ik in beam west', Theun de Vries
Uit: “Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden”.
Samengesteld door Teake Oppewal en Pier Boorsma.(Meulenhoff Amsterdam)
Oorspronkelijk uit “Earst en lêst”, Uitgeverij: Lykele Jansma, Buitenpost 1977)

Uit: “ Bûten” van Piter Boersma
Coöperatieve Uitgeverij Bolsward, 2003

'Die zute Tute', Kurt Schwitters, april 1923

'Dolce far Niente', Marten Sikkema
Uit: “De honderd mooiste Friese gedichten
Uitgeverij: de kleine Uil

'Wâldsang', Harmen S. Sytstra
Uit: "Frysk Lieteboek", 4de útjefte, 1930, nr. 17, Uitgevrij: R. van der Velde Leeuwarden

'Ik dreamde my in Tún', Baukje Wytsma, Vertaling: Bouke Oldenhof
Uit: “Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden”.
Samengesteld door Teake Oppewal en Pier Boorsma. Uitgeverij: Meulenhof Amsterdam
Gedicht komt oorspronkelijk uit “Heech gers” van de Friese Pers Boekerij Drachten/ Leeuwarden 1987