VVV Heerenveen 'n gouden plak
 naar Twitter account van de SLAH Naar facebook pagina SLAH Word donateur van de SLAH
Naar bevrijdingsdictee

Heerenveen 75 jaar vrij


Bevrijdingsdictee 2020


Uitslag bevrijdingsdictee 2020


Er kwamen zo’n 35 inzendingen binnen, overal vandaan tot aan Vlaanderen toe. Daaronder zaten vijf foutloze.
De perfecte oplossing kwam uit op tien/elf fouten. Ja, wat is het nu, zult u zeggen, tien of elf? Dat zit zo: de jury heeft besloten om zowel goed bewapende als goedbewapende soldaten goed te rekenen. Het Groene Boekje geeft goedbewapende, dus aaneen geschreven. Dan kom je op elf fouten (want goed bewapende stond in de dicteetekst).
Na overleg met Onze Taal én de Taalunie besloten we ook goed bewapende goed te keuren, want als je goed als bijwoord bij bewapende opvat (en dat is verdedigbaar), dan is goed bewapende (dus los geschreven) ook juist. In dat geval kom je op tien fouten.
Voorts kreeg de jury nogal wat opmerkingen over de overgang van de verleden tijd naar de tegenwoordige. Was dat wel juist? Stilistisch is het misschien niet fraai, maar in het dictee was de overgang qua tijd zeer duidelijk aangegeven.
Het grootste struikelblok bleek ‘dat haalt je de koekoek’. Dat moet ‘haal je’ zijn, omdat het hier om een aanvoegende wijs gaat.
Tijd voor de fouten, met tussen haakjes de goede schrijfwijze: 1. kopje onder (kopje-onder); 2 verspreidde (verspreide); 3. tenminste (ten minste); 4. bied (biedt); 5. persisteerd (persisteert); 6. haalt (haal); 7. Québec’s (Québecs); 8. nationaal-socialistische (nationaalsocialistische); 9. driekleuren (driekleur); 10. rede (reden).

Zoals gezegd, er waren vijf deelnemers zonder één enkele fout. En dus moest er geloot worden, want er waren drie prijzen te vergeven. De loting wees uit dat de derde prijs, een boekje over taal, beschikbaar gesteld door boekhandel Binnert Overdiep, naar Mireille Camps uit Opwijk (België) gaat. De tweede prijs, een boekenbon afkomstig van de Openbare Bibliotheek, gaat naar Bob van Dijk uit Almere. Edward Vanhove uit Maaseik (België) ging met de eerste prijs aan de haal: een cadeaubon van de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH).
De winnaars krijgen hun prijs per post thuisbezorgd. (over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd).


Het bevrijdingsdictee 2020

De organisatoren van het tweejaarlijkse Groot Heerenveens Dictee – SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen), Heerenveense Courant, Bibliotheek Heerenveen,  boekhandel Binnert Overdiep, en Gemeente Heerenveen – kwamen ter gelegenheid van ´75 jaar bevrijding´ met een speciaal bevrijdingsdictee. In deze sombere coronatijden is het misschien wel extra gepast om stil staan bij 75 jaar vrijheid in Nederland, juist op het moment dat die vrijheid noodgedwongen flink aan banden wordt gelegd en een beroep wordt gedaan op onderlinge solidariteit.

Het dictee verscheen 1 april zowel in de papieren als digitale editie van de Heerenveense Courant en op onze website.

Hier onder het dictee …


75 jaar bevrijding

In april 1945 was nazi-Duitsland bijna kopje onder, maar pas vanaf 12 april vlotte de opmars door Friesland gestaag. Her en der stuitten de Canadezen nog op verspreidde verzetshaarden. Bij Mildam lagen tenminste zeventig goed bewapende Duitsers. Op 14 april trokken zij zich terug tot in het centrum van Heerenveen. Daarbij werd een aantal bruggen vernield. De Heerenveense verzetscommandant Sieger van der Laan die de Canadezen helpt de weg te vinden, bied aan met de Duitsers te gaan praten over hun overgave. De Canadezen raden hem dat af, maar Van der Laan persisteerd en komt met de Duitse commandant in gesprek. Plotseling zien de Canadezen die van afstand de gebeurtenissen nauwgezet gadeslaan, dat Van der Laan wordt gedwongen om in de houding te springen voor de Duitser. Die trekt zijn pistool en schiet hem dood. ,,Tja, dat haalt je de koekoek”, zegt een Canadese commando die het tafereel vanuit de verte bekijkt. Maar dan met een Frans-Canadese tongval, in plat Québec’s. De Canadezen heropenen het vuur. Het wordt een lange beschieting die tot in de verre omtrek is te horen. In de loop van de middag staken de Canadezen het vuren en de Duitsers glippen snel weg. Aan het eind van de dag zijn de Duitse troepen uit Heerenveen verdwenen en ook het overige nationaal-socialistische gespuis heeft ijlings de kuierlatten genomen. Als de Canadezen de laatste Duitsers uit de gemeente hebben verdreven, breekt er een enorme feestvreugde los. De nationale driekleuren wordt tevoorschijn gehaald. Overal ontvangen juichende en dansende mensen de bevrijders. Het bevrijdingsfeest barst los, eerst nog aarzelend maar allengs enthousiaster en baldadiger. Ook 75 jaar na dato is er nog alle rede om daarbij stil te staan.

Rob Kerkhoven